Köps- och betalningsvillkor

Dessa köpvillkoren gäller för alla försäljning av varor och tjänster (produkter) från www.malinsvintage.se till konsumenter. Köpvillkoren tillsammans med din beställning och orderbekräftelse utgör ett sammanhållet avtal för köpet.

Försäljning till konsumenter regleras bland annat av konsumentköplagen, marknadsföringslagen, personuppgiftslagen, e-handelslagen och konsumentkreditlagen. Sök upp dessa lagar om du vill ha mer information om dina rättigheter och skyldigheter vid köp.

När köpvillkoren kräver skriftlighet, räcker det med att använda e-post, textmeddelande till mobiltelefon (SMS) för att uppfylla detta.

Malins Vintage. ingår ej avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Vid misstanke om att Kunden eller Kundens order inte uppfyller Malins Vintages villkor, misstanke om oegentligheter eller missbruk av e-handeln, förbehåller sig Malins Vintage rätten att neka eller ändra en Kunds beställning.

1. Definition av parter

Säljare är: Malins Vintage, Holmarna 1, 457 43 Fjällbacka, malin@malinsvintage.se, telefon: 0707204456, och kommer i följande text benämnas vi eller oss.
Köpare är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och kommer i det följande benämnas dig, din eller ditt.

2. Priser

Alla priser på Malins Vintage hemsida är angivna i svenska kronor (SEK) och är angivna exklusive moms enligt kap 9a § 9 i momslagen (1994:200) om vinstmarginalbeskattning.
Detta beror på att Malins Vintage säljer antikviteter och begagnade föremål som är avsedda för samling eller inredning och där föremålen själva är det väsentliga i försäljningen. Priserna på hemsidan inkluderar inte eventuella leveranskostnader.
Leveranskostnaderna kommer att vara tillägg till priset och kommer att anges tydligt innan kunden genomför köpet. Varje produkt är värderad av Malins Vintage utefter varje individuell produkts skick.

Vi förbehåller oss rätten att neka leverans av alla varor på grund av prisvariationer och lagersituationer.
Vi förbehåller oss också rätten att neka leverans av alla varor på grund av konkurrenssituationer och andra orsaker.
Eventuella prisändringar som sker efter beställningstiden och som inte beror på fel (se nedan) har ingen retroaktiv verkan.

Om det har förekommit skriv- eller tryckfel av väsentlig storlek från Malins Vintage’s sida, i annonser eller i webbutiken, kan Malins Vintage ensidigt ändra, radera eller avvisa beställningen.
Detta gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel måste dock rättas till inom rimlig tid efter det att felet har upptäckts.

3. Leverans

Varorna från Malins Vintage packas och så fort som möjligt efter det att köpet är genomfört. Kunden har också möjlighet att hämta varorna i butiken på Holmarna 1, 457 43 Fjällbacka.
Möbler som skåp och bord kan endast avhämtas i butiken, om inte annat har avtalats. Leverans av möbler är möjligt inom Tanums kommun. Leverans till andra länder kan ske men måste avtalas.

Alla leveranstider som angivits av oss ska betraktas som riktgivande.
Med leveranstid avses tidpunkten för ankomst av varorna till vårt lager, om de måste beställas. Den tid som krävs för plockning och packning kommer också att tillkomma innan leveransen till transportören.

Vi förbehåller oss rätten att avvika och eller ändra den angivna leveranstiden utan tidigare varsel.

Malins Vintage ansvarar för skador som varan har uppstått under transporten från Malins Vintage till kunden. Kunden bör kontrollera varan omedelbart efter mottagandet och rapportera eventuella skador till Malins Vintage omedelbart. Malins Vintage kommer att hjälpa till att hantera reklamationen och så långt det är möjligt, säkerställa att kunden erhåller en ersättning i form av vara eller återbetalning.

4. Betalning

Betalning för varorna på Malins Vintage sker med PayPal vid köptillfället.

Din beställning är bindande när den har registrerats i vårt system. Vi är också bundna av din beställning om den inte skiljer sig från det som erbjuds av oss på vår hemsida, i vår marknadsföring eller på annat sätt. Du har dock rätt att avstå från köpet enligt ångerrätten, se mer i avtalets punkt 5.
När vi mottar din beställning kommer vi att bekräfta den och automatiskt skicka en orderbekräftelse till dig. Var noga med att läsa igenom orderbekräftelsen när du tar emot den och kontrollera om den stämmer överens med beställningen.
Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen ska rapporteras så snart som möjligt till malin@malinsvintage.se

Om kunden väljer att handla i den fysiska butiken finns det också möjlighet att betala med Swish, PayPal eller norska Vipps.

PayPal är en säker och pålitlig betalmetod som erbjuder kunden ett antal fördelar, inklusive skydd mot bedrägeri och möjligheten att spåra och återbetala transaktioner.
Kundens kontouppgifter skyddas och hanteras enligt gällande dataskyddsförordningar och PayPal har en hög säkerhetsstandard för att skydda kundens känsliga information.
Genom att använda PayPal som betalningsmetod, kan kunden vara säker på att transaktionen är skyddad och säker.

Det tillkommer inga avgifter för betalning.

5. Ångerrätt

Enligt konsumentköplagen (1990:932) har kunden rätt att ångra ett köp på Malins Vintage hemsida inom 14 dagar från det att varan mottagits.

Kunden ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från det att kunden har meddelat Malins Vintage om ånger, skicka tillbaka varan eller lämna ifrån sig den till Malins Vintage, Holmarna 1, 457 43 Fjällbacka.

Kunden är ansvarig för returfrakten och ska ta kontakt med Malins Vintage för att få en retursedel eller skicka tillbaka varan på valfritt sätt.
Priset på returfrakten ska bekostas av kunden.

Kunden är endast ansvarig för eventuellt värdeminskning av varan som beror på annat hantering av varan än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. Hela köpesumman kommer att återbetalas efter att varan har granskats och godkänts av Malins Vintage. Om varan visar tecken på skador eller användning kan ett avdrag göras från återbetalningen.

6. Reklamationer

Enligt konsumentköplagen (1990:932) har kunden rätt att reklamera en vara om den har en felaktighet som varan hade vid leveransstidpunkten.

Malins Vintage säljer antikviteter och begagnade föremål, och det är viktigt att kunden är medveten om att detta innebär att varorna kan ha ålderstecken och visst slitage. Dessa ålderstecken och slitage är en naturlig del av varorna och är inte felaktigheter.

Om det finns en felaktighet som inte är relaterad till ålderstecken eller slitage så kommer det att anges i produktbeskrivningen för den enskilda produkten. Kunden bör undersöka varan omedelbart efter leverans och reklamera om felaktigheten finns vid leveranstidpunkten.

Malins Vintage säljer oftast unika produkter och det kan därför hända att det inte finns en ersättningsvara att skicka ut vid en reklamation. Kunden är välkommen att kontakta Malins Vintage för att diskutera en lösning i sådana fall.

Malins Vintage kommer att hjälpa till att hantera reklamationen och så långt det är möjligt, säkerställa att kunden erhåller en ersättning i form av vara eller återbetalning.

7. Övriga förbehåll

Vi tar förbehåll för att det kan förekomma skriv och tryckfel i produktbeskrivningen vilket kan leda till att produkten inte kan levereras enligt beskrivningen av produkten på produktsidan eller någon annan sida på vår hemsida eller i vår marknadsföring.
Dessutom förbehåller vi oss rätten att avbryta din beställning eller delar av den om produkten är slutsåld eller har blivit såld i den fysiska butiken innan lagerbehållningen på hemsidan har uppdaterats med aktuell lagernivå.

8. Ej uthämtade paket

När ditt paket finns att hämta får du en avi från ditt ombud. Om du inte hämtar ut paketet innan det går i retur till oss debiteras du med en expeditionsavgift om 200 SEK. Denna avgift innefattar kostnader för frakt, returfrakt, administration och hantering. Resterande ordervärde återbetalas till dig via det betalsätt som användes vid köpet. Om du ångrat dig efter beställning och inte vill debiteras med expeditionsavgift behöver du hämta ut paketet hos ditt ombud och sedan returnera det.

9. Personuppgifter

Malins Vintage följer alla gällande lagar och förordningar, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Vi samlar in, använder och lagrar endast den personliga information som krävs för att fullfölja våra åtaganden gentemot våra kunder, inklusive leverans och fakturering. Vi kommer aldrig att sälja eller dela kundens personliga information med tredje part utan kundens uttryckliga samtycke. Kundens personliga information kommer att hållas säker och skyddad enligt gällande lagar och förordningar.

Vi sparar kundens personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden och för att uppfylla eventuella lagstadgade krav. Kunden har rätt att begära att få sina personuppgifter raderade, rätt att få sin data överförd till en annan part och rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter. För eventuella frågor eller problem gällande personuppgifter, vänligen kontakta Malins Vintage på epost malin@malinsvintage.se. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda kundens personuppgifter och vidtar omedelbara åtgärder vid eventuella databrister.

10. Tvister

Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: http://www.arn.se/
arn@arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

EU ODR: http://ec.europa.eu/odr 

Vid eventuella klagomål är du också välkommen att vända dig direkt till Malins Vintage.

11. Force majeure

Malins Vintage ansvarar inte för uteblivna eller försenade leveranser eller annat som beror på omständigheter utanför Malins Vintage kontroll, såsom krig, strejk, blockad, olyckshändelse, författningsändringar, myndighetsbeslut eller liknande. Dessa omständigheter ska anses som force majeure och ger Malins Vintage rätt att frånträda avtalet helt eller delvis utan att det utgör skadeståndsskyldighet.

Varukorg

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Rulla till toppen